O espello da memoria no trazo da palabra

É un proxecto que reforza a lingua, e abre a mirada poética a través dos trazos que debuxa María Puertas e das palabras que articula Luz Pichel no espello dos seus poemas.

Este é un proxecto participativo que indaga en formas artísticas diversas: o vídeo, a fotografía, o son, a palabra… combínanse de diferentes xeitos para deixar unha pegada no entorno, e expandir a posibilidade de descubrir novas lecturas do cotián. 

Os maiores e os mais novos dialogan ao mesmo nivel para por en común lembranzas e resaltar a importancia de feitos aparentemente desprovistos de significado.  

O espello da memoria no trazo da palabra presentase como un proxecto no que se atende ao coñecemento a través da tradición, propiciando a participación activa dos habitantes de Vilar.

Con este proxecto desexamos consolidar e reforzar saberes no límite do esquecemento, explorar relacións perdidas e descubrir informacións que están solo na memoria dos mais vellos. Convértese deste xeito nun proxecto activador que xera conversas, encontros e comparte coñecementos.

 

Fotografías de documentación de A Horta da Cultura.
Moitas gracias polas colaboracións, especialmente, aos veciños de Vilar e tamén a Concello de Bande, Concello de Entrimo, Concello de Lobeira, Concello de Muiños e Concello de Rairiz de Veiga
Scroll al inicio